Οι Εκδόσεις μας

Τα εκπαιδευτικά μας βιβλία των εκδόσεων του φροντιστηρίου μας είναι γραμμένα με απλό, κατανοητό και προσιτό τρόπο προς τον μαθητή αλλά και κάθε υποψήφιο. Δεν περιέχουν περιττά στοιχεία που κουράζουν και αποπροσανατολίζουν τον μαθητή και τον εκπαιδευτικό, αλλά είναι γραμμένα με γνώμονα την εμπέδωση της γνώσης. Μια γνώση, που καλλιεργεί την κριτική σκέψη του μαθητή και του παρέχει όλα τα εχέγγυα για να επιτύχει στις εξετάσεις του.

Τα βιβλία μας συμπυκνώνουν την πολύχρονη διδακτική εμπειρία των καθηγητών αλλά και των ανεξάρτητων επιστημονικών συνεργατών μας και αποτελούν το βασικό εκπαιδευτικό υλικό που χρησιμοποιούν οι μαθητές του φροντιστηρίου µας. Μέσα από τη διαρκή αξιοποίηση τους στις τάξεις µας επιτυγχάνουμε τον εμπλουτισμό τους, τη συνεχή τους βελτίωση και την επιστημονική τους αρτιότητα, καθιστώντας τα βιβλία των Εκδόσεών µας εγγύηση για την επιτυχία των μαθητών.

Τα  βιβλία μας παρέχονται  δωρεάν στους μαθητές που θα επιλέξουν το φροντιστήριο μας.

Η έκδοση της κάθε σχολικής χρονιάς διαφέρει και αυτό διότι, το επιστημονικό και διδακτικό μας προσωπικό, προσθέτει συνεχώς νέα αντικείμενα με αποτέλεσμα τα βιβλία μας να είναι πάντοτε επικαιροποιημένα και πρωτότυπα.