ΤΜΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ

2ο & 4ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ :

Τεχνολογικών και Θετικών Σπουδών Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής

Υπάρχουν 2 τμήματα στο μηχανογραφικό που μοιάζουν πολύ μεταξύ τους αφού οι σπουδές εκτός από μαθήματα βασισμένα στη πληροφορική περιέχουν και μαθήματα οικονομικών.

Πληροφορική – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (ΟΠΑ)

Βασικό αντικείμενο του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών είναι η Επιστήμη των Υπολογιστών και οι προεκτάσεις και εφαρμογές της στα Οικονομικά, τη Διοικητική Επιστήμη, αλλά και τις Πολιτισμικές Δραστηριότητες. Εκτός από τον πυρήνα των μαθημάτων Πληροφορικής, το Πρόγραμμα παρέχει ένα ισχυρό μαθηματικό υπόβαθρο, περιλαμβάνει μαθήματα εμβάθυνσης και ειδίκευσης σε τομείς έντονης επιστημονικής δραστηριότητας και αξίας στην αγορά εργασίας, όπως οι Βάσεις Δεδομένων, τα Δίκτυα Υπολογιστών, τα Πληροφοριακά Συστήματα και τα Γραφικά και, τέλος, περιλαμβάνει διεπιστημονικά μαθήματα, που συνδυάζουν την Επιστήμη των Υπολογιστών με τις Οικονομικές και τις Διοικητικές Επιστήμες.

Εφαρμοσμένη Πληροφορική – ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΠΑ.ΜΑΚ)

Στόχος των προπτυχιακών σπουδών είναι να παρέχουν στους αποφοίτους του Τμήματος εκείνα τα ιδιαίτερα εφόδια που θα τους επιτρέπουν να υποστηρίζουν με επιτυχία την αξιοποίηση των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών σε όλους τους τομείς της οικονομικής και κοινωνικής δραστηριότητας. Η βασική φιλοσοφία του προγράμματος σπουδών στηρίζεται στην πεποίθηση ότι για τη σωστή υλοποίηση των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών είναι απαραίτητη μία σε βάθος γνώση, όχι μόνο της Επιστήμης της Πληροφορικής, αλλά και του γνωστικού αντικειμένου του πεδίου εφαρμογής. Έτσι, ο φοιτητής του Τμήματος καλείται να παρακολουθήσει προχωρημένα μαθήματα Διοικητικής Επιστήμης, Οικονομικών, Χρηματοοικονομικών, Διοίκησης επιχειρήσεων, Ποσοτικών Μεθόδων, καθώς και Δικαίου Πληροφορικής και Διαδικτύου. Η ποικιλία αυτή των μαθημάτων δίνει ένα ασυνήθιστο, για το εκπαιδευτικό μας σύστημα, χαρακτήρα στις σπουδές.

Εκτός από θέματα θεωρητικής εκπαίδευσης που προσφέρονται στους φοιτητές του Τμήματος, ιδιαίτερη έμφαση δίνεται και σε θέματα εφαρμογών με την ανάλυση, σχεδιασμό, ανάπτυξη και διαχείριση συστημάτων επεξεργασίας, αποθήκευσης, ανάκλησης και μετάδοσης πληροφοριών στους τομείς της Διοίκησης Επιχειρήσεων, της Οικονομίας και της Χρηματοοικονομικής.

Που μπορούν να δουλέψουν οι απόφοιτοι των τμημάτων;

Οι απόφοιτοι των τμημάτων αυτών μπορούν να εργαστούν ως ελεύθεροι επαγγελματίες, στελέχη ιδιωτικών επιχειρήσεων, εκπαιδευτικοί στη δημόσια και ιδιωτική εκπαίδευση, στελέχη στο δημόσιο τομέα και δικαιούνται συμμετοχή σε επαγγελματικά επιμελητήρια.

Αναλυτικότερα:

Οι απόφοιτοι των τμημάτων είναι ιδανικοί υποψήφιοι για θέσεις σε ένα ευρύ φάσμα επιχειρήσεων, που περιλαμβάνει τις παραδοσιακές εταιρείες προϊόντων και υπηρεσιών τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών, καθώς και εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε αναδυόμενους χώρους όπως ηλεκτρονικό εμπόριο, εκπαίδευση /εργασία από απόσταση, συστήματα ψυχαγωγίας και πληροφόρησης μέσω διαδικτύου, ψηφιακές βιβλιοθήκες κ.ά.

Επίσης είναι δυνατόν να απασχοληθούν με την έρευνα σε ιδιωτικά ερευνητικά κέντρα, στον επιστημονικό τομέα της Πληροφορικής, σε επιχειρήσεις ηλεκτρονικών επικοινωνιών, στον τραπεζικό, ασφαλιστικό, ιατρικό τομέα, στα ΜΜΕ, στις εταιρείες παραγωγής και επεξεργασίας οπτικοακουστικού υλικού, στη ναυτιλία, στον τουρισμό, σε εταιρείες συμβούλων επιχειρήσεων και εταιρείες υψηλής τεχνολογίας.

Οι απόφοιτοί μπορούν να εργαστούν, μεταξύ άλλων, ως αναλυτές, προγραμματιστές, σχεδιαστές εφαρμογών και βάσεων δεδομένων, διαχειριστές συστημάτων και υπεύθυνοι έργων σε έργα υλοποίησης πληροφοριακών συστημάτων και δικτύων. Απόφοιτοί ασχολούνται επίσης με τα Υπολογιστικά Χρηματοοικονομικά και τη διαχείριση κινδύνου.

Ο συνδυασμός ισχυρού υποβάθρου πληροφορικής και δυνατότητας γνώσεων στα οικονομικά, το marketing, και τη διοίκηση επιχειρήσεων δίνει επίσης στους αποφοίτους τη δυνατότητα να αναλάβουν επιχειρηματική δράση σε νέες τεχνολογίες, εκμεταλλευόμενοι και χρηματοδοτούμενα προγράμματα νεανικής επιχειρηματικότητας.