Γ’ Λυκείου

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

2019

ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΣΠΟΥΔΕΣ :

Ανθρωπιστικές

Θετικές & Υγείας

Οικονομίας & Πληροφορικής

Στη Γ΄ Τάξη Ημερήσιου Γενικού Λυκείου εφαρμόζεται πρόγραμμα μαθημάτων που περιλαμβάνει μαθήματα γενικής παιδείας και τρεις (3) Ομάδες Μαθημάτων Προσανατολισμού: την Ομάδα Ανθρωπιστικών, την Ομάδα των Θετικών και την Ομάδα των Οικονομικών – Πολιτικών -Κοινωνικών και Παιδαγωγικών Σπουδών μεταξύ των οποίων οι μαθητές καλούνται να επιλέξουν αυτήν της προτίμησής τους.

Το Πρόγραμμα Σπουδών στη Γ΄ Λυκείου:

 • Καλύπτει σε βάθος την ύλη της Γ΄ Λυκείου
 • Συνδέει και ενοποιεί γνώσεις από ΟΛΟ το Λύκειο
 • Διαθεματικότητα στη διδασκαλία των μαθημάτων
 • Δίνεται έμφαση στην εξοικείωση των μαθητών με τις πανελλαδικές εξετάσεις μέσω συνεχών γραπτών δοκιμασιών (τεσττρίωρα διαγωνίσματα προσομοίωσης).
 • Σε όλα τα μαθήματα του προγράμματος της Β΄ Λυκείου παρέχεται εκπαιδευτικό υλικό – βιβλία του φροντιστηρίου
 • Ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα μέχρι 8 ατόμων
 • Προσωπικός Σύμβουλος Οργάνωσης Χρόνου για κάθε μαθητή
 • Ειδικό πρόγραμμα μελέτης για Χριστούγεννα – Πάσχα – Καλοκαίρι
 • Ηλεκτρονική πλατφόρμα υποστήριξης μαθητών και ενημέρωσης γονέων edu4schools
 • Συνεχείς ενημερώσεις γονέων και παρακολούθηση προόδου του μαθητή
 • Σεμινάριο ορθής συμπλήρωσης του μηχανογραφικού
 • Προτεινόμενα θέματα Πανελλαδικών Εξετάσεων
 • Συνεχή συμβουλευτική υποστήριξη σε συνεργασία με την εταιρεία επαγγελματικού προσανατολισμού Orientum

Προσανατολισμός Ανθρωπιστικών Σπουδών (Θεωρητική)

1ο Επιστημονικό Πεδίο
Αρχαία Άγνωστο
Αρχαία Γραμματική – Συντακτικό
Αρχαία Γνωστό
Έκθεση – Γλώσσα
Ιστορία

3ο Επιστημονικό Πεδίο (Επιστήμες Υγείας με απώλεια μορίων)
Βιολογία Γενικής Παιδείας

Προσανατολισμός Θετικών Σπουδών

2ο Επιστημονικό Πεδίο
Μαθηματικά
Φυσική
Χημεία
Έκθεση – Γλώσσα
3ο Επιστημονικό Πεδίο
Βιολογία
Φυσική
Χημεία
Έκθεση – Γλώσσα

* Με επιλογή ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ και ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ο υποψήφιος μπορεί να επιλέξει σχολές από το 2ο και 3ο επιστημονικό πεδίο.

Πρόγραμμα Σπουδών Οικονομίας & Πληροφορικής

4ο Επιστημονικό Πεδίο
Μαθηματικά
Α.Ε.Π.Π.
Α.Ο.Θ.
Έκθεση – Γλώσσα
3ο Επιστημονικό Πεδίο (Επιστήμες Υγείας με απώλεια μορίων)
Βιολογία Γενικής Παιδείας