Πρόγραμμα Μαθημάτων Γυμνασίου

Τα μαθήματα του Γυμνασίου (Αρχαία, Χημεία) που δεν εξετάζονται γραπτά, πραγματοποιούνται έπειτα από συμφωνία (εφόσον ζητηθούν).

Δίνουμε έμφαση στα πιο σημαντικά μαθήματα των τριών τάξεων του Γυμνασίου με σκοπό την αφομοίωση των βασικών εννοιών σε Μαθηματικά, Φυσική, Χημεία και τη σωστή εκμάθηση των μαθημάτων παραγωγής λόγου, Αρχαίων Ελληνικών και Νεοελληνικής Γλώσσας – Έκθεσης.

Εντάσσουμε τους μαθητές στο πνεύμα του υγειούς ανταγωνισμού και της ομαδικής εργασίας σε ολιγομελή τμήματα και παράλληλα τους βοηθάμε να εξοικειωθούν με τα γραπτά ΤΕΣΤ και Διαγωνίσματα.

Μαθήματα Γ΄ Γυμνασίου
Μαθηματικά
Έκθεση – Γλώσσα
Ιστορία
Φυσική
Μαθήματα Β΄ Γυμνασίου
Μαθηματικά
Έκθεση – Γλώσσα
Ιστορία
Φυσική
Μαθήματα Α΄ Γυμνασίου
Μαθηματικά
Έκθεση – Γλώσσα
Ιστορία
Φυσική