Β’ Λυκείου

ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ:

2018-2019

ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΣΠΟΥΔΕΣ :

Ανθρωπιστικές

Θετικές & Υγείας

Οικονομίας & Πληροφορικής

  • Πρόγραμμα Συνεχούς Ροής

Η Β΄ και η Γ΄ Λυκείου στα Φροντιστήρια μας διαθέτουν ενιαίο αναλυτικό Πρόγραμμα Συνεχούς Ροής. Αυτό σημαίνει ότι στη Γ΄ Λυκείου συνεχίζεται η ύλη από το σημείο που φτάσαμε στο τέλος της σχολικής χρονιάς της Β΄ Λυκείου. Έτσι πετυχαίνουμε τα εξής:

Οι μαθητές μας κατανέμουν την γνώση που λαμβάνουν στο χρόνο και έτσι την αφομοιώνουν καλύτερα!

4 ολόκληρους μήνες για επανάληψη στη διάρκεια της σχολικής χρονιάς της Γ΄ Λυκείου άρα και καλύτερη προετοιμασία για τις εξετάσεις!

Στη Γ΄ Λυκείου προστίθεται και μία τρίτη, η ομάδα προσανατολισμού σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής, την οποία μπορούν να επιλέξουν οι μαθητές ανεξάρτητα από την ομάδα προσανατολισμού που επέλεξαν στη Β΄ Λυκείου. Σε κάθε περίπτωση όμως απαιτείται η επιλογή των κατάλληλων μαθημάτων στη Β΄ Λυκείου ώστε να υπάρχει η απαιτούμενη προπαρασκευή.

  • Το πρόγραμμα σπουδών της Β΄ Λυκείου μέσω της επιλογής των μαθημάτων που προσφέρει, προετοιμάζει κατάλληλα τους μαθητές για τις ομάδες προσανατολισμού (και τα αντίστοιχα επιστημονικά πεδία) της Γ’ Λυκείου.
  • Δίνεται έμφαση στην εξοικείωση των μαθητών με τις πανελλαδικές εξετάσεις μέσω συνεχών γραπτών δοκιμασιών (τεσττρίωρα διαγωνίσματα προσομοίωσης).
  • Σε όλα τα μαθήματα του προγράμματος της Β΄ Λυκείου παρέχεται εκπαιδευτικό υλικό – βιβλία του φροντιστηρίου
  • Ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα μέχρι 8 ατόμων
  • Προσωπικός Σύμβουλος Οργάνωσης Χρόνου για κάθε μαθητή
  • Ειδικό πρόγραμμα μελέτης για Χριστούγεννα – Πάσχα – Καλοκαίρι
  • Ηλεκτρονική πλατφόρμα υποστήριξης μαθητών και ενημέρωσης γονέων edu4schools
  • Συνεχείς ενημερώσεις γονέων και παρακολούθηση προόδου του μαθητή
  • Συνεχή συμβουλευτική υποστήριξη σε συνεργασία με την εταιρεία επαγγελματικού προσανατολισμού Orientum

Προσανατολισμός Θετικών Σπουδών

Πρόγραμμα Θετικών Σπουδών

(2ο Πεδίο – Σχολές Θετικών Επιστημών Πολυτεχνικές Σχολές, Στρατιωτικές Σχολές)

Μαθήματα Β΄ Λυκείου
Μαθηματικά Προσανατολισμού
Φυσική Προσανατολισμού
Χημεία
Έκθεση – Γλώσσα
Άλγεβρα
Μαθήματα Προετοιμασίας Γ΄ Λυκείου
Μαθηματικά Γ΄Λυκείου
Φυσική Γ΄Λυκείου
Χημεία Γ΄Λυκείου
Πρόγραμμα Σπουδών Υγείας

(3ο Πεδίο – Ιατρικές Σχολές – Βιολογικό – Φυσικοθεραπεία – Νοσηλευτικές)

Μαθήματα Β΄ Λυκείου
Έκθεση – Γλώσσα
Φυσική Προσανατολισμού
Χημεία
Άλγεβρα
Μαθήματα Προετοιμασίας Γ΄ Λυκείου
Μαθηματικά Γ΄Λυκείου
Φυσική Γ΄Λυκείου
Βιολογία Γ΄Λυκείου
Κατ’ Επιλογήν Μάθημα Β΄ Λυκείου
Μαθηματικά Προσανατολισμού
Πρόγραμμα Σπουδών Οικονομίας & Πληροφορικής

(5ο Πεδίο – Οικονομικές Σχολές – Πληροφορική)

Μαθήματα Β΄ Λυκείου
Μαθηματικά Προσανατολισμού
Άλγεβρα
Έκθεση – Γλώσσα
Μαθήματα Προετοιμασίας Γ΄ Λυκείου
Μαθηματικά Γ΄Λυκείου
Ανάπτυξη Εφαρμογών Προγραμματισμού
Αρχές Οικονομικής Θεωρίας
Κατ’ Επιλογήν Μάθημα Β΄ Λυκείου
Φυσική Προσανατολισμού
Χημεία

Προσανατολισμός Ανθρωπιστικών Σπουδών (Θεωρητική)

(1ο Πεδίο – Νομικές Σχολές, Ψυχολογίες, Φιλολογίες, Φιλολογίες Ξένων Γλωσσών)
Μαθήματα Β΄ Λυκείου
Αρχαία Άγνωστο
Γραμματική – Συντακτικό
Αρχαία Γνωστό
Έκθεση – Γλώσσα
Μαθήματα Προετοιμασίας Γ΄ Λυκείου
Ιστορία Γ΄ Λυκείου
Αρχαία Γνωστό Γ΄ Λυκείου