Πρόγραμμα Μαθημάτων Α’ Λυκείου

Τι προσφέρουμε στους μαθητές μας:

  • Ο μαθητής/τρια επιλέγει από το σύνολο των μαθημάτων το πρόγραμμα που θα τον βοηθήσει στη δημιουργία υποδομής γνώσεων, ανάλογα με τις επιλογές στις επόμενες τάξεις

 Σημαντική σημείωση: Οι μαθητές μπορούν να επιλέξουν μέρος του προτεινόμενου προγράμματος ανάλογα με τις εκπαιδευτικές τους ανάγκες.

  • Η βοήθεια στην επιλογή ή η επιβεβαίωση της απόφασης για την ομάδα προσανατολισμού που θα ακολουθήσει ο μαθητής είναι βασική μέριμνα στα φροντιστήρια μας
  • Σε όλα τα μαθήματα του προγράμματος της Α΄ Λυκείου παρέχεται εκπαιδευτικό υλικό – βιβλία του φροντιστηρίου μας και πραγματοποιούνται τρίωρα διαγωνίσματα προσομοίωσης, με στόχο την εξοικείωση του μαθητή στη γραπτή αξιολόγηση.
  • Ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα μέχρι 8 ατόμων
  • Προσωπικός Σύμβουλος Οργάνωσης Χρόνου για κάθε μαθητή
  • Ειδικό πρόγραμμα μελέτης για Χριστούγεννα – Πάσχα – Καλοκαίρι
  • Ηλεκτρονική πλατφόρμα υποστήριξης μαθητών και ενημέρωσης γονέων edu4schools
  • Συνεχείς ενημερώσεις γονέων και παρακολούθηση προόδου του μαθητή
  • Συνεχή συμβουλευτική υποστήριξη σε συνεργασία με την εταιρεία επαγγελματικού προσανατολισμού Orientum

Για την κατάλληλη επιλογή προγράμματος στην αρχή του σχολικού έτους παρέχονται προαιρετικά ΤΕΣΤ αξιολόγησης στις βασικές γνώσεις της ύλης της Γ΄ Γυμνασίου για τα παραπάνω μαθήματα.

Μαθήματα Α
Άλγεβρα
Γεωμετρία
Φυσική
Χημεία
Έκθεση – Γλώσσα
Αρχαία