Τα Φροντιστήριά μας

Σε κεντρικό σημείο της  Δυτικής Θεσσαλονίκης ( Μεγάλου Αλεξάνδρου 54 και Αθανασίου Διάκου 5 στους Αμπελόκηπους).

Σύγχρονες αίθουσες και χώροι με διαδραστικά τεχνολογικά μέσα μάθησης για τη διευκόλυνση της εκπαιδευτικής διαδικασίας .

Και τα δύο φροντιστήρια έχουν πιστοποιηθεί και αδειοδοτηθεί από τον ΕΟΠΠΕΠ σύμφωνα με τις νέες διατάξεις του Υπουργείου Παιδείας.

Τα δύο φροντιστήρια διευθύνει ο Ανδρέας Πεχλιβανίδης (Φυσικός) . Στη διοίκηση συμμετέχουν ο Κουρουμπουζούκης Δημήτρης (Φιλόλογος -υπεύθυνος Ανθρωπιστικών Σπουδών )  και ο Ράντος Αστέριος (Μαθηματικός -υπεύθυνος Θετικών σπουδών).