Αμπελόκηποι

Πεχλιβανίδης Φροντιστήρια

Μεγάλου Αλεξάνδρου 54

Αμπελόκηποι – Θεσ/νίκη

Tηλ. 2310 727372

info@pechlivanidis.gr