Στα φροντιστήρια Πεχλιβανίδης λαμβάνουμε σοβαρά υπόψη την ορθή και αποτελεσματική συμβουλευτική υποστήριξη των μαθητών μας!

Επιθυμώντας πάντα το καλύτερο για τους μαθητές μας είμαστε συνεχώς δίπλα τους παρέχοντας τους στήριξη και συμβουλές για τον ορθό τρόπο διαβάσματος και διαχείρισης χρόνου που αποτελεί το κλειδί για τη σωστή αφομοίωση γνώσεων και εν τέλη για την επιτυχία.

Το  Πρόγραμμα Διαχείρισης Χρόνου αποτελεί μία ιδιαίτερη συμβουλευτική διαδικασία, μέσα από την οποία ο μαθητής μαθαίνει να

  • διαχειρίζεται σωστά το χρόνο του σε σχέση με τη μελέτη και τις υποχρεώσεις του
  • να θέτει προτεραιότητες και να υιοθετεί αποτελεσματικές τεχνικές για το διάβασμα του
  • να αναπτύσσει μεθόδους μελέτης που του δίνουν τη δυνατότητα να αξιολογεί με μετρήσιμα αποτελέσματα το διάβασμά του.

Με τη μέθοδο Διαχείρισης Χρόνου ο μαθητής μαθαίνει να οριοθετεί και να μετρά το χρόνο που χρειάζεται για κάθε υποχρέωσή του έτσι ώστε να μπορεί να δουλεύει και να αποδίδει πιο αποτελεσματικά και με λιγότερη σπατάλη ενέργειας και χρόνου.

Το Πρόγραμμα Προσωποκεντρικής Μάθησης αποτελεί ακόμη μία μέθοδο αποτελεσματικής διδασκαλίας και ορθής υποστήριξης του μαθητή και πραγματοποιείται με προσωπικές συναντήσεις του μαθητή με τους καθηγητές του Φροντιστηρίου μας αλλά και μέσω της ηλεκτρονικής διδακτικής πλατφόρμας edu4schools .Μέσω της πλατφόρμας edu4schools μαθητές και γονείς παρακολουθούν συνεχώς τη διαδικασία μάθησης και την προσωπική πρόοδο του μαθητή ενώ παράλληλα λαμβάνουν υποστηρικτικό διδαδακτικό υλικό.