Στα φροντιστήριά μας είναι βασικό μας μέρισμα οι μαθητές μας να αποκτούν σιγουριά για τον εαυτό τους αλλά και για τις γνώσεις τους και γι αυτό φροντίζουμε να τους παρέχουμε τακτικές προσομοιώσεις των γραπτών εξετάσεων με πραγματικά όρια χρόνου,  συνθήκες επιτήρησης και προσομοίωσης. Πιο συγκεκριμένα τα γραπτά μας διαγωνίσματα:

  • προσομοιώνουν τη διαδικασία των εξετάσεων παράλληλα με την αξιολόγηση που προσφέρουν σε μαθητές και καθηγητές.
  • πραγματοποιούνται υπό την επίβλεψη επιτηρητών σε αυστηρά χρονικά πλαίσια ώστε οι μαθητές να εξασκούνται στη σωστή διαχείριση χρόνου.
  • αποτελούν το πιο σοβαρό κριτήριο για να εντοπιστούν αδυναμίες στο γραπτό και να αντιμετωπιστούν είτε ομαδικά είτε εξατομικευμένα σε κάθε μαθητή όταν είναι αναγκαίο.
  • αποτελούν υποχρεωτικό τρόπο αξιολόγησης ο οποίος διεξάγεται ανά τακτά χρονικά διαστήματα.
  • είναι κοινά για όλους τους μαθητές έτσι ώστε να εξοικειωθούν με το γεγονός ότι οι Πανελλαδικές είναι κοινές εξετάσεις.