Ο σωστός επαγγελματικός προσανατολισμός των μαθητών μας αποτελεί για εμάς προτεραιότητα!

Για να παρέχουμε τη καλύτερη επαγγελματική συμβουλευτική υποστήριξη στους μαθητές μας οργανώνουμε τόσο προσωπικές συναντήσεις με το μαθητή και τους καθηγητές, με σκοπό τη υποστήριξη του αλλά και τη υπόδειξη των κατάλληλων κατευθυντήριων γραμμών που θα τον οδηγήσουν στο στόχο του,  όσο και ημερίδες καταξιωμένους επαγγελματίες του χώρου όπως η εταιρεία Orientum .

Η Orientum βοηθάει κάθε χρόνο πάνω από 2.000 μαθητές και φοιτητές να επιλέξουν σωστά τις σπουδές τους και το επάγγελμά τους, στηρίζοντας τη δουλειά της στην προσωπική ενασχόληση με τον κάθε νέο, στην χρήση έγκυρων επιστημονικών ψυχομετρικών εργαλείων και στη σωστή πληροφόρηση. Σε συνεργασία με την Orientum συμμετέχουμε στη διοργάνωση εκδηλώσεων  με στόχο την αναλυτική πληροφόρηση για όλα τα τμήματα των ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ και ΤΕΙ της χώρας  και την παροχή συμβουλών για τη σωστή πλοήγηση των μαθητών στο πολύπλοκο σύστημα της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Παράλληλα η εταιρεία διεξάγει πιστοποιημένα τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού. Ένα από αυτά είναι το τεστ Επαγγελματικών Ενδιαφερόντων «HORIZON», το οποίο αποτελεί ένα ευρύ ψυχομετρικό εργαλείο που κατασκευάστηκε στη χώρα μας για τη μέτρηση των επαγγελματικών ενδιαφερόντων των Ελλήνων μαθητών και φοιτητών και το οποίο εφαρμόζουμε σε συνεργασία με την εταιρεία κι εμείς στα Φροντιστήρια μας.