Μετρώντας ήδη 18 χρόνια στο χώρο της φροντιστηριακής εκπαίδευσης, με συσσωρευμένη εμπειρία και γνώση αλλά και τον ίδιο ενθουσιασμό με αυτόν που είχαμε όταν ξεκινήσαμε, καταρτίσαμε τα νέα εκπαιδευτικά μας προγράμματα.

Αντιμετωπίζοντας με περίσκεψη και υπευθυνότητα το νέο εξεταστικό σύστημα εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση σας καλούμε για μία προσωπική συζήτηση με στόχο τη σωστή πληροφόρηση και την κατάλληλη επιλογή μαθημάτων.

Στη συζήτηση αυτή ο μαθητής μαζί με το γονιό:

  • επισκέπτονται το χώρο μας όπου μαζί με τους καταρτισμένους καθηγητές μας ανακαλύπτουμε τις κλίσεις και τις ελλείψεις του μαθητή ώστε να επιλέξει την κατάλληλη ομάδα προσανατολισμού.
  • Έπειτα ο μαθητής εντάσσεται στο κατάλληλο ομοιογενές τμήμα ανάλογα με την ομάδα προσανατολισμού που έχει επιλέξει και ξεκινά την πορεία προς τη προετοιμασία για τις εξετάσεις.
  • Καθ όλη τη διάρκεια των σπουδών του στο φροντιστήριο ο γονιός και ο μαθητής είναι ενήμεροι για τις αποδόσεις του και τις βελτιστοποιήσεις των δυνατοτήτων του, γεγονός που προκύπτει από το σύστημα προσωποιημένης εκπαίδευσης που εφαρμόζει το φροντιστήριο μας για σχεδόν δύο δεκαετίες.

Οι επιτυχίες μας και οι πολλές εκατοντάδες μαθητών μας που υλοποίησαν τα όνειρά τους είναι η καλύτερη πιστοποίηση της εκπαιδευτικής μας προσφοράς